ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βασικό πιστεύω της οικογένειας Πικράκη είναι ότι μέσω της δουλειάς, δημιουργούμε, προσφέρουμε και ζούμε!

Η κύρια αξία που προκύπτει; Ο σεβασμός.

Σεβασμός στον εργαζόμενο με τυπικότητα, μακροχρόνια σταθερή συνεργασία και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Σεβασμός στο περιβάλλον με φιλικές διαδικασίες και τεχνολογίες προς αυτό.

Σεβασμός στο όνειρο του πελάτη για ένα όμορφο σπίτι/ επαγγελματικό χώρο.

Σεβασμός και ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Θετική διάθεση, αγάπη για την ζωή και τη δουλειά μας, χαρακτηρίζουν και οδηγούν την οµάδα µας, κάθε μέρα και ένα βήμα μπροστά.