ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001

Τι είναι το ISO 9001;

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.  http://www.tuvaustriahellas.gr/check-certificate  αριθμός πιστοποιητικού 01010076.

Στις διαδικασίες ISO έχουμε ενσωματώσει όλες τις απαιτήσεις του FPC System ( Factory Production Control).

Σήμανση CE

Ποιος είναι ο σκοπός της Σήμανσης CE;

Ο σκοπός της Σήμανσης CE είναι η διαφάνεια σε ότι αφορά στις επιδόσεις του κουφώματος για την προστασία του τελικού χρήστη και του κατασκευαστή: η αντίληψη επομένως ότι γνωρίζει ο κατασκευαστής αυτό που πουλά και αυτό που παράγει και για την αγορά, αυτό που αγοράζει.

Η εταιρία κατασκευάζει κουφώματα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14351-1 σήμανση CE και εφαρμόζει FPC για όλα τα στάδια παραγωγής.

QUALICOAT

Ποιος είναι ο στόχος της πιστοποίησης Qualicoat;

Ο στόχος της πιστοποίησης είναι ο έλεγχος ποιότητας της βαφής, πριν φτάσουν στον καταναλωτή.

Αναφέρεται στον έλεγχο των αρχιτεκτονικών προφίλ αλουμινίου με σκοπό να βάφονται βάση των προτύπων και των προδιαγραφών του Qualicoat. Πρόσθετο στάδιο διασφάλισης προς τον καταναλωτή είναι το Sea Side Class που αναφέρεται στην επιπλέον αντοχή του αλουμινίου στο απαιτητικό παραθαλάσσιο περιβάλλον. Η διαδικασία που χρησιμοποιούμε είναι chrome free και σε συνδιασμό με το αυτόνομο βιολογικό μας καθαρισμό, είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη με το σήμα ποιότητας βαφής αλουμινίου QUALICOAT και SEASIDE CLASS. Γνωστό ως προανωδίωση που ενισχύει την αντοχή της βαφής για τις ιδιαίτερα περιβαλλοντικά επιβαρυμένες παραθαλάσσιες περιοχές.