Τα Νέα μας

EEA: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΘ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Σημαντική η εξοικονόμηση ενέργειας στην αντικατάσταση κουφωμάτων σε υφιστάμενα κτήρια με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης συστήματα αλουμινίου με βάση πρόσφατη μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Με την αντικατάσταση κουφωμάτων η μείωση στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη κυμαίνεται, ανάλογα με τη ζώνη και τον τύπο του συστήματος αλουμινίου, από 19.6% έως και 30.4%, ανάλογη μείωση στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα ενώ η θερμική άνεση βελτιώνεται από 21% έως 27%.

Τα οφέλη από την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων σε υφιστάμενα κτίρια με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, συστήματα αλουμινίου είναι, επί της αρχής γνωστά: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και για ψύξη, μείωση των συνεπαγόμενων εκπομπών αερίων ρύπων, βελτίωση της θερμικής άνεσης, βελτίωση της ακουστικής άνεσης καθώς και η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της κατοικίας, που αντικατοπτρίζεται και στην εμπορική της αξία. Παρουσιάζει, ωστόσο, ενδιαφέρον να ποσοτικοποιηθούν τα μεγέθη αυτά, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί με αριθμητικά μεγέθη το όφελος που να επιτυγχάνεται και να καταστεί απτή η σημασία της αντικατάστασης των κουφωμάτων, σε ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού κτιριακού αποθέματος.

Αυτό ακριβώς υλοποίησε σχετική μελέτη  του Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Άγι Παπαδόπουλο. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο Διεθνές Forum για το Ελληνικό Αλουμίνιο  που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.

Η διερεύνηση έγινε για μία αντιπροσωπευτική πόλη για κάθε κλιματική ζώνη της χώρας (Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά), με τη μέθοδο της δυναμικής προσομοίωσης και του υπολογισμού των καταναλώσεων σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13790. Ως προς τις απαιτήσεις θέρμανσης/ψύξης και τους βαθμούς απόδοσης των αντίστοιχων συστημάτων, υιοθετήθηκαν τα όσα προβλέπει ο ΚΕΝΑΚ 2017. Η θερμική άνεση αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ΙSO 7730 και ASHRAE 55.

Από το σύνολο των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, αξίζει να αναδείξει κανείς, ότι μείωση στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη κυμαίνεται, ανάλογα με τη ζώνη και τον τύπο του συστήματος αλουμινίου, από 19.6% έως και 30.4% με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών CO2.

Αντίστοιχα, η θερμική άνεση βελτιώνεται από 21 έως 27%, χάρις στη βελτίωση των επιφανειακών θερμοκρασιών και τη μείωση του ακούσιου αερισμού. Τέλος, ως προς την οικονομική σκοπιμότητα της παρέμβασης, για έναν ορίζοντα 30 ετών, η Έντοκη Περίοδος Αποπληρωμής κυμαίνεται από 9.4 έως 17.2 έτη, ενώ η Καθαρά Παρούσα Αξία μπορεί να φτάσει και τις 31.300 €.  Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι η παρέμβαση είναι σκόπιμη σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ στην περίπτωση της ύπαρξης μίας δράσης προώθησης, όπως για παράδειγμα με την επιχορήγηση της αρχικής επένδυσης κατά 30%, γίνεται ελκυστική.

Με βάση τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της Ελλάδας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενεργειακή αποδοτικότητα, ακόμη και για μία σχετικά αισιόδοξη πρόβλεψη για τον ρυθμό οικοδομικής δραστηριότητας στη δεκαετία 2020 – 2030 και με την καθιέρωση των κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας, θα πρέπει να αναβαθμιστούν κατ’ ελάχιστον 700.000 κατοικίες της περιόδου 1980-2000 σε επίπεδα απαιτήσεων κατηγορίας Β κατά ΚΕΝΑΚ. Η χρήση συστημάτων αλουμινίου υψηλής απόδοσης είναι ένα εξαιρετικά αποδοτικό εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή.

Ελάτε στην έκθεση μας, Μάνου Κατράκη 60, στο Βιοτεχνικό Πάρκο Φοινικιάς, Ηράκλειο Κρήτης, να σας δείξουμε τα πάντα για τα συστήματα αλουμινίου υψηλών επιδόσεων και ποια είναι η καλύτερη λύση για την αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων σας.