Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ

Σύνδεση

Εγγραφή

Για την ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΑΕ, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως θεωρία και δράση, είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη δυναμική της. Η δέσμευσή της να φροντίζει για την ευημερία των ανθρώπων της, την εξέλιξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος διέπει κάθε εκδήλωση της επιχειρηματικής στρατηγικής της.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σε συνεργασία με τον σύλλογο Αιματοκρήτη, η εταιρία μας καθιέρωσε Εθελοντική Αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις μας, δύο φορές τον χρόνο.

Στόχοι μας είναι

  • Η ευαισθητοποίηση του κόσμου, η ενημέρωση του και η δημιουργία τακτικών αιμοδοτών
  • Συμβολή στα αποθέματα και στην μερική κάλυψη των αναγκών
  • Να έχει ο κάθε αιμοδότης διαθέσιμη φιάλη, ώστε να μπορεί να καλύψει πιθανή προσωπική ανάγκη ή οικογενειακή-φιλική, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής.
  • Να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι, αιμοδότες και μη, ότι σε μια ώρα ανάγκης, έχουν γνωστούς αιμοδότες με διαθέσιμες φιάλες

Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι ανάγκες τις χώρας μας, δυστυχώς  δεν καλύπτονται. Εάν κάθε υγιής Έλληνας, έδινε μία φορά τον χρόνο αίμα, τότε θα αρκούσε.

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 30 Μαίου 2012 και εδραίωσε το νέο αυτό θεσμό, η δεύτερη έγινε στις 5 Οκτωβρίου, η τρίτη έγινε στις 22 Μαρτίου ενώ η τέταρτη στις 27 Οκτωβρίου 2017.

Back to top