ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Για εμάς στην εταιρία Πικράκης, η  ανάπτυξη  είναι βιώσιμη όταν παρέχει μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη φροντίζοντας τις ανάγκες της παρούσας και των μελλοντικών γενεών. 3 είναι οι βασικοί πυλώνες: οικονομία – κοινωνία – περιβάλλον.  Η συμπόρευση όμως αυτή και των τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο να επιτευχθεί.
Σίγουρα απαιτούνται  συνδυασμένες σταθμίσεις πολλών παραγόντων σε διαφορετικά επίπεδα, συχνά μεταξύ αντιτιθέμενων ενδιαφερόντων και συμφερόντων, σε συνάρτηση και με τον παράγοντα χρόνο και οικονομία.
Αντιλαμβανόμαστε τη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο ως αναγκαιότητα για υπευθυνότητα, όσο και ως επιχειρηματική ευκαιρία.

Εγκαταστάσεις

 • Διαθέτουμε αυτόνομο, σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο βιολογικό καθαρισμό. Όφελος: Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έχουμε την παραγωγή καθαρού νερού, το οποίο ελέγχετε στο χημείο του κράτους.
 • Τοποθετήσαμε ειδικά πολυκαρμπονικά στην οροφή του κτιρίου 4.000μ2 για την μέγιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας έναντι της ηλεκτρικής για φωτισμό.
  Όφελος: Δεν χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στον χώρο της παραγωγής 4.000m2 (σύμφωνα με τα στατιστικά του 1ου χρόνου λειτουργίας έγινε χρήση λαμπτήρων μόλις για 18 ημέρες!)
 • 9 ιδιόκτητα στρέμματα υπαίθριου χώρου με φυσική βλάστηση και δέντρα περιβάλλουν το οικόπεδο του εργοστασίου.
 • Διαθέτουμε σύστημα συλλογής και αποθήκευσης όμβριων υδάτων . Όφελος: διαφυλάσσουμε έτσι τους διαθέσιμους και τόσο πολύτιμους υδάτινους πόρους.

Προϊόντα

Κατασκευάζουμε και προωθούμε  θερμομονωτικά κουφώματα υψηλών προδιαγραφών θερμομόνωσης . Κατασκευάζουμε επίσης σκίαστρα κινητά και σταθερά, συμβάλλοντας στην σωστή σκίαση και εξαερισμό των κτιρίων. Επιπλέον πληρούν τις προδιαγραφές χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με σκοπό την εξοικονόμησης ενέργειας.
Όφελος: τα παραγόμενα προϊόντα μας, συμβάλουν σημαντικά στην μείωση της απαιτούμενης ενέργειας για ψύξη-θέρμανση στα κτίρια που τοποθετούνται.

Λειτουργία

 • Η επεξεργασία αλουμινίου –προβαφή- ολοκληρώνετε σε 11 στάδια, χωρίς την χρήση χρωμίου ή άλλων επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών, προστατεύοντας έτσι τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
 • Επιδιώκουμε την βελτιστοποίηση χρήσης των ενεργοβόρων μηχανημάτων, ώστε μέσω της σωστής λειτουργίας και βελτιστοποίηση παραγωγής, να μειωθεί η άσκοπη χρήση τους.
 • Λάμπες και συσκευές, φροντίζουμε να είναι εξαρχής ή να αντικαθιστούνται με ενεργειακές. Επιπλέον φροντίζουμε ώστε όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα, να κλείνουν όταν δεν λειτουργούν.  Όφελος: Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από άσκοπη λειτουργία συσκευών.

 Βασικές και βοηθητικές Ύλες

 • Η βασική πρώτη ύλη για όλα τα προϊόντα είναι το αλουμίνιο, ένα υλικό 100% ανακυκλώσιμο
  Όφελος: Ανακυκλώνετε το 100% των βιομηχανικών απορριμμάτων, με χαμηλότερο παραγωγικό ενεργειακό κόστος από αυτό της αρχική παραγωγής, παράγοντας ποιοτικά ισάξιο προϊόν.
 • Χρήση υγραερίου αντί πετρελαίου για την λειτουργία του φούρνου πολυμερισμού του βαφείου
  όφελος: Χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
 • Χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν –βάση διαθεσιμότητας, απαιτήσεων υλικού και κόστους- ύλες με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους.
 • Από τον Φεβρουάριο του 2018, αλλάξαμε την πολιτική συσκευασίας με σκοπό την μείωση των (επί του πρακτέου) μη ανακυκλώσιμων υλικών.

Ανακύκλωση

 • Ανακύκλωση στο 100% των υπολειμμάτων παραγωγής.
 • Ενδοεταιρική ανακύκλωση. όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά, διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται . Όφελος: Μείωση του όγκου των απορριμμάτων
 • Συλλογή παλαιών κουφωμάτων και κάγκελων κατά την αντικατάστασή τους με νέα και ανακύκλωση τους όπου δύναται,. Σε διαφορετική περίπτωση, φροντίζουμε για την εναπόθεσή τους στους κατάλληλους χώρους. Όφελος: μείωση απορριμμάτων στους συνοικιακούς κάδους και ανακύκλωση υλικών.

Δράσεις και ενέργειες

 • Ενεργή συμμετοχή στο Cretan Energy Cluster, με στόχο τη συνεργασία των εταιρειών και φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας και ενδιαφέρονται, να συνεργαστούν μεταξύ τους, για την προώθηση των λύσεων που προσφέρουν, την ανάπτυξη νέων συστημάτων και την ενημέρωση του κοινού για τις εφαρμογές αυτές.

 Εσείς, πόσο επιβαρύνετε το περιβάλλον; Μπείτε στην σελίδα του wwf και μάθετε ποιο είναι το ενεργειακό σας αποτύπωμα! http://www.wwf.gr/footprint/

Back to top