ΟΡΑΜΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΑΞΙΕΣ

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ:

Είναι να προσφέρουμε ποιοτικά, καλαίσθητα και λειτουργικά προϊόντα, συμβάλλοντας στο όραμα του πελάτη για τον χώρο του. Ταυτόχρονα, η υγιής λειτουργία της επιχείρησης, να συμβάλει στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων της!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ:

Η καινοτομία στην ειδική κατασκευή με κύριο υλικό το αλουμίνιο, ώστε να εμπλουτίζουμε συνεχώς την γκάμα με τις επιλογές για τον πελάτη, τον πελάτη που είναι και θέλει να είναι ο χώρος του τόσο μοναδικός όσο και ο ίδιος. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πελατών και του ευρέος κοινού για τα πρωτοποριακά προϊόντα αλουμινίου, που θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και θερμομόνωσης των επόμενων ετών, βασικό μας μέλημα.

ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ:

Βασικό πιστεύω της οικογένειας Πικράκη είναι ότι μέσω της εργασίας, δημιουργούμε, προσφέρουμε και ζούμε. Η κύρια αξία που προκύπτει; ο σεβασμός.

Σεβασμός στον εργαζόμενο με τυπικότητα, μακροχρόνια σταθερή συνεργασία και φιλικό περιβάλλον εργασίας. Σεβασμός στο περιβάλλον με φιλικές διαδικασίες και τεχνολογίες προς αυτό. Σεβασμός στο όνειρο του πελάτη για ένα όμορφο σπίτι / επαγγελματικό χώρο. Σεβασμός και ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Θετική διάθεση, αγάπη για την ζωή και την εργασία μας, χαρακτηρίζουν και οδηγούν την ομάδα μας, κάθε μέρα και ένα βήμα μπροστά.

Back to top