ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η εταιρία μας, έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Μεσοσταθμικά, τα τελευταία 8 χρόνια, το 30% των ετήσιων πωλήσεων αφορούν εξαγωγές, εκ των οποίων το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Back to top