Τα Νέα μας

Η εταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον κλάδου του Αλουμινίου επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για τη στελέχωση του τμήματος του Λογιστηρίου.

Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης:

Ενημέρωση και παρακολούθηση λογιστικού κυκλώματος με τήρηση λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Καταχώρηση κι έλεγχος παραστατικών.

Παρακολούθηση υπολοίπων, τραπεζικών κινήσεων και καρτελών πελατών – προμηθευτών.

Σύνταξη και υποβολή μηνιαίων φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ,ΦΜΥ,ΦΕΔ κ.ο.κ.) Επιθυμητή η γνώση μισθοδοσίας.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικών Σπουδών (επιθυμητή Λογιστική κατεύθυνση).
  • Προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο.
  • Εμπειρία σε ERP συστήματα (γνώση ΕNTERSOFT θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
  • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office).

Η εταιρία προσφέρει:

  • Πενθήμερη πλήρης απασχόληση.
  • Άριστες συνθήκες εργασίας.
  • Μισθός αναλόγως προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail apikraki@pikrakis.com.gr

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για εμάς. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΔΩ. Εάν επιθυμείτε να παραμείνει στη βάση δεδομένων της ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. για διάστημα τριών ετών από την υποβολή του, προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για μελλοντικές θέσεις εργασίας που κρίνουμε ότι ταιριάζουν με τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία σας, παρακαλούμε όπως δηλώσετε ρητώς «Έχω λάβει γνώση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων της ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. και επιθυμώ να διατηρηθεί το βιογραφικό μου σημείωμα στη βάση δεδομένων της εταιρείας για τα επόμενα τρία έτη.»

Οι υποψήφιοι που τηρούν τις απαιτήσεις της θέσης θα κληθούν για συνέντευξη. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικά και μετά την αξιολόγηση τους.