Τα Νέα μας

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο που θα ισχύει από το 2020 και μέχρι το 2023, οι δαπάνες που θα πραγματοποιούνται για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, θα αφαιρούνται από το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Όχι βέβαια όλο το ποσό εφάπαξ, αλλά μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο έκπτωσης φόρου τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ και αυτό σε περίοδο τεσσάρων ετών ισόποσα κατανεμημένες.

Αυτό σημαίνει, ότι αλλάζει και ο τρόπος τιμολόγησης των εργασιών τοποθέτησης κουφωμάτων. Ο κατασκευαστής του κουφώματος θα πρέπει πλέον να εκδίδει ξεχωριστά Τιμολόγιο για την αξία των κουφωμάτων ως εμπόρευμα και επί πλέον Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για το κόστος των εργασιών, εφόσον μόνο το ποσό της παροχής υπηρεσίας εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου για την έκπτωση του φόρου.

Ποιοι ωφελούνται από τον νόμο

Οι φορολογούμενοι που δηλώνουν εισοδήματα άνω των 16.000 ευρώ θα είναι οι περισσότερο κερδισμένοι από την έκπτωση του φόρου στην περίπτωση που προχωρήσουν στην αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων τους.

Για όσους ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο φόρος φθάνει ή υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ το χρόνο εφόσον πρόκειται για μισθωτούς ή συνταξιούχους. Έτσι, οι φορολογούμενοι αυτοί θα κερδίσουν ολόκληρη την έκπτωση φόρου των 6.400 ευρώ η οποία θα κατανεμηθεί ισόποσα σε τέσσερα χρόνια.

Πηγή: alunet.gr