Τα Νέα μας

Ο προγραμματισμός του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβλέπει το δεύτερο τρίμηνο του 2020 να ανοίξουν παράλληλα και ταυτοχρόνως τα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης για ιδιωτικά, δημοσία κτίρια και τη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις Ενεργειακές Κοινότητες. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για:

  • To «εξοικονομώ κατ οίκον» (3ος κύκλος), για ιδιωτικές κατοικίες, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αποτελέσει πρόγραμμα γέφυρα για ένα «εξοικονομώ –μαμούθ» ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, συνολικού ύψους 5 δις ευρώ, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2021, με ετήσια χρηματοδότηση 500 εκατ. ευρώ για κάθε χρόνο μέχρι το 2030. Εξετάζεται το νέο αυτό πρόγραμμα για τις ιδιωτικές κατοικίες να προκηρυχθεί με νέες προδιαγραφές, και νέα ονομασία, ως πιλοτικό για τα το πρόγραμμα που σχεδιάζεται για τη νέα περίοδο.
  • Το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για τα δημόσια κτίρια που θα ανοίξει την πόρτα, ώστε η ενεργειακή αποδοτικότητα να επιτυγχάνεται μέσω ESCOs (Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών), με αυξημένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
  • Προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις Ενεργειακές Κοινότητες.

«Eξοικονομώ μαμούθ»

Ο προγραμματισμός του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του υπουργού ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη προβλέπει, να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο για το νέο «εξοικονομώ μαμούθ» παράλληλα με τη δημιουργία μίας νέας ενιαίας χρηματοδοτικής πλατφόρμας, η οποία μέσω ΕΣΠΑ, ιδιωτικής χρηματοδότησης, φορολογικών κινήτρων και τραπεζικής χρηματοδότησης και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων θα προσφέρει άμεση χρηματοδότηση για την υλοποίηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, των ιδιωτικών κατοικιών, ακινήτων και άλλων υποδομών του δημοσίου, όπως επίσης τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οδηγία της ΕE

Η εφαρμογή του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης κτιρίων θα συνδυαστεί με την πλήρη εφαρμογή της νέας Οδηγίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει ότι η ημερομηνία ορόσημο για την πλήρη εφαρμογή της, χωρίς καθυστερήσεις και νέες περιπέτειες και ευρωκαμπάνες, είναι η 10η Μαρτίου 2020.

Σχετικά στο κείμενο της Οδηγίας της ΕΕ (της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση) σημειώνεται ότι:

«Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία έως τις 10 Μαρτίου 2020. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι παραπομπές οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 2010/31/ΕΕ ή την οδηγία 2012/27/ΕΕ θεωρούνται ως παραπομπές στις εν λόγω οδηγίες όπως τροποποιούνται με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο πραγματοποίησης αυτής της παραπομπής και τον τρόπο διατύπωσης αυτής της δήλωσης. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία».

Προαναγγελίες

Το γενικό πλαίσιο του νέου προγράμματος περιέγραψε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης τονίζοντας ότι τα κονδύλια για εξοικονόμηση ενέργειας στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-2027, νέο ΕΣΠΑ) πρόκειται να αυξηθούν θεαματικά, στα 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έναντι 1 δις ευρώ που ήταν το σύνολο των κονδυλίων που διατέθηκαν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Παράλληλα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς παρουσιάζοντας το ΕΣΕΚ, στις Επιτροπές Παραγωγής και Εμπορίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα ανοίξουν το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, καθώς και το αντίστοιχο πρόγραμμα για την βιομηχανία, όπως επίσης και το νέο πρόγραμμα για ιδιωτικές κατοικίες.

«Μεριμνούμε ώστε τα χρήματα που θα διοχετευθούν στα προγράμματα αυτά να έχουν καλύτερη στόχευση και μεγαλύτερη μόχλευση, ώστε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα» έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Σημειώνεται ότι στο μεταξύ το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τις Περιφέρειες έχει κινητοποιήσει πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την προκήρυξη συμπληρωματικών προγραμμάτων του «εξοικονομώ κατ οίκον ΙΙ», στα πλαίσια του οποίου έχει εκδηλωθεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής και είναι σε εκκρεμότητα χιλιάδες αιτήσεις ιδιοκτητών σε όλη τη χώρα, λόγω της άμεσης εξάντλησης των διατιθέμενων πόρων.

Πηγή: alunet.gr

Και για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον, η εταιρία Πικράκης, αποτελεί την ιδανική λύση. Μια συνεργασία εμπιστοσύνης!