ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Pearl Island, Κατάρ

Κατοικία στο Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Κατοικία στο Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Limassol Marina, Κύπρος

Port of Spain, Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Κατοικία στη Γερμανία

Κατοικία στη Νιγηρία

Έργο υπό εξέλιξη Accra Hotel & Spa στα νησιά Barbados West Indies

Κατοικία στη Γερμανία

Επαγγελματικός χώρος στο Τρινιδάδ και Τομπάγκο.

Έργο υπό εξέλιξη στη Ζάμπια

Back to top