Τα Νέα μας

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ Ο  ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

 Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2017, οι εξαγωγές του Ελληνικού κλάδου αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,6% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας. ‘Έτσι ο κλάδος, που είναι ιδιαίτερα γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές, κατατάσσεται, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας,  ως:

  • Ο 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 610 εκατ.€ περίπου αξία εξαγωγών, μετά τα ορυκτά καύσιμα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16% περίπου σε σχέση με το 2016 και
  • Ο 2ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 641 εκατ.€ περίπου, μετά τον κλάδο των παρασκευασμένων λαχανικών, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το

Ειδικότερα,

  • Οι πωλήσεις πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου το 2017 παρέμειναν στα επίπεδα του 2016 αλλά με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 58% των πωλήσεων και να σημειώνουν αύξηση πάνω από 5% σε σχέση με το
  • Οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης το 2017 σημείωσαν αύξηση κατά 4% σε σχέση με το Η εγχώρια αγορά απορρόφησε μόλις το 17% των πωλήσεων σημειώνοντας όμως αύξηση κατά 6% σε σχέση με το 2016, ενώ οι εξαγωγές απορρόφησαν το 83% των πωλήσεων, αυξανόμενες και αυτές κατά 4% περίπου.

Αναλυτικότερα για την πρώτη μεταποίηση:

  • Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2017 παρουσίασαν αύξηση κατά 3% περίπου. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 13% των συνολικών πωλήσεων και σημείωσε αύξηση κατά 7% περίπου σε σχέση με το Οι εξαγωγές, αποτελούν το 87% των πωλήσεων και αυξήθηκαν και αυτές κατά 3% περίπου σε σχέση με το 2016. Οι εξαγωγές κατευθύνθηκαν πάνω από το 50% στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης. Η κύρια αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα έλασης είναι η συσκευασία τόσο στην εγχώρια αγορά ( 65%) όσο και στις εξαγωγές με περισσότερο από 50%.

Ο κλάδος της διέλασης αν και επηρεάστηκε αρνητικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, λόγω της κατάρρευσης της οικοδομικής δραστηριότητας στην εγχώρια αγορά, σύντομα ανέκαμψε με τον δυναμικό προσανατολισμό  των  εταιρειών     στις     δύσκολες     αγορές  της  Δυτικής Ευρώπης. Ως αποτέλεσμα οι συνολικές  πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2017 σημείωσαν αύξηση κατά 6% περίπου σε σχέση με το 2016. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 27% των συνολικών πωλήσεων και σημείωσε αύξηση, για 2η συνεχόμενη μετά το 2007, κατά 4% περίπου σε σχέση με το 2016. Οι εξαγωγές τέλος που απορρόφησαν το 73% των πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 6% περίπου σε σχέση με το 2016. Οι εξαγωγές κατευθύνθηκαν πάνω από το 50% στις απαιτητικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η κύρια αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα διέλασης είναι η οικοδομή τόσο στην εγχώρια αγορά (77%) όσο και στις εξαγωγές (40%) αξιοποιώντας τα διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου των Ελληνικών εταιρειών.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2010 -2017 ( ευρώ)

  

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ  -ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ

 Το άμεσο μέλλον (2018-2019) για τη βιομηχανία αλουμινίου διαφαίνεται θετικό. Στην εγχώρια αγορά αναμένεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης στον τομέα της οικοδομής λόγω των μεγάλων οικιστικών έργων και του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ». Παράλληλα στις διεθνείς αγορές παρατηρείται μια συνεχώς αύξουσα ζήτηση αλουμινίου στη βιομηχανία ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών και σε μεγάλα οικιστικά έργα. Στον τομέα των μεταφορών η χρήση του αλουμινίου πέραν της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι πλέον ευρεία στα αεροπλάνα, στα λεωφoρεία, στα γρήγορα ferry boats, στα τραμ και σε όλων των ειδών τα τραίνα.

Για την ικανοποίηση αυτής της αυξημένης ζήτησης  δρομολογούνται  νέες  επενδύσεις ύψους μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την εγκατάσταση νέων μονάδων για  παραγωγή  προϊόντων αιχμής για τους κλάδους της α’ υλης, της έλασης και διέλασης.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΛΑΔΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

 ΜΕΓΕΘΟΣ: Αποτελείται από 000 μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια μεταποίησης και εμπορίου

  • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 000 άτομα
  • ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: 3 – 4 στάδια μεταποίησης από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι τα διεθνώς πιστοποιημένα τελικά προϊόντα (Δικαίως ονομάζεται το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ»)
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες.