Τα Νέα μας

Innovation Pikrakis

Δημιουργήσαμε το ιδανικό μικροκλίμα για εσάς!

Ο προσεκτικός σχεδιασμός σε συνδυασμό με την χρήση φωτοκαταλυτικών υλικών συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό του επίπλου. Τα καινοτόμα PC νάνο-υλικά, αποδομούν αέριους και υγρούς ρύπους, καθαρίζουν τα απόβλητα, διαταράσσουν τις ρυπογόνες και τοξικές οσμές και υποβαθμίζουν παθογόνους οργανισμούς.

– 99% μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών στο εσωτερικό

– Αδριαβροχοποίηση

– Αυτοκαθαριζόμενο αφού δεν επικάθονται οι ρύποι

– Παράταση του χρόνου ζωής του προϊόντος χάρη στην μηδενική καταπόνηση του στους περιβαλλοντικούς παράγοντες  φιλικό προς το περιβάλλον