ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001

Τι είναι το ISO 9001;

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.  http://www.tuvaustriahellas.gr/check-certificate  αριθμός πιστοποιητικού 01010076.

Στις διαδικασίες ISO έχουμε ενσωματώσει όλες τις απαιτήσεις του FPC System ( Factory Production Control).

Σήμανση CE

Ποιος είναι ο σκοπός της Σήμανσης CE;

Ο σκοπός της Σήμανσης CE είναι η διαφάνεια σε ότι αφορά στις επιδόσεις του κουφώματος για την προστασία του τελικού χρήστη και του κατασκευαστή: η αντίληψη επομένως ότι γνωρίζει ο κατασκευαστής αυτό που πουλά και αυτό που παράγει και για την αγορά, αυτό που αγοράζει.

Η εταιρία κατασκευάζει κουφώματα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14351-1 σήμανση CE και εφαρμόζει FPC για όλα τα στάδια παραγωγής.

CRETAN HANDS “ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ”

Ποιος είναι ο στόχος της πιστοποίησης  CRETAN HANDS “ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ”;

Τα “ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ” είναι ένα δίκτυο για τη διάδοση και ανάδειξη της Κρητικής ποιότητας και παράδοσης με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Κρητική οικονομία. Στόχος του είναι η επιλογή αυθεντικών κρητικών προϊόντων με κοινή σήμανση και ενιαία ποιότητα με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού ονόματος (brand name).

Για το σκοπό αυτό δημιουργείται μία διαδικασία ταυτοποίησης των κατασκευαζόμενων στην Κρήτη προϊόντων, εκτός του τομέα των τροφίμων και ποτών, που περιλαμβάνει έλεγχο, πιστοποίηση, διαχωρισμό, σήμανση και παράλληλα μία διαδικασία προώθησης τους στους επισκέπτες στη βάση της ιδέας ότι είναι χειροποίητα και αυθεντικά.

AKZO NOBEL INTERPON

Ποιος είναι ο στόχος της πιστοποίησης  της ΑΚΖΟ NOBEL INTERPON

Η εταιρία ελέγχει το βαφείο μας κάθε χρόνο, ώστε να ανήκουμε στο δίκτυο Akzo Nobel approved Applicator

Back to top