ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σήμανση Π.Ο.Β.Α.Σ. FPC CE

Ποιος είναι ο σκοπός της Σήμανσης CE;

Ο σκοπός της Σήμανσης CE είναι η διαφάνεια σε ότι αφορά στις επιδόσεις του κουφώματος για την προστασία του τελικού χρήστη και του κατασκευαστή: η αντίληψη επομένως ότι γνωρίζει ο κατασκευαστής αυτό που πουλά και αυτό που παράγει και για την αγορά, αυτό που αγοράζει.

Η εταιρία κατασκευάζει κουφώματα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14351-1, ΕΝ 13659 σήμανση CE και εφαρμόζει FPC για όλα τα στάδια παραγωγής.

Σήμανση παραγωγής EUROPA CE

Ποιος είναι ο σκοπός της Σήμανσης CE;

Ο σκοπός της Σήμανσης CE είναι η διαφάνεια σε ότι αφορά στις επιδόσεις του κουφώματος για την προστασία του τελικού χρήστη και του κατασκευαστή: η αντίληψη επομένως ότι γνωρίζει ο κατασκευαστής αυτό που πουλά και αυτό που παράγει και για την αγορά, αυτό που αγοράζει.

Η εταιρία κατασκευάζει κουφώματα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14351-1 σήμανση CE και εφαρμόζει FPC για όλα τα στάδια παραγωγής.

Σήμανση κατασκευής EUROPA CE

Ποιος είναι ο σκοπός της Σήμανσης CE;

Ο σκοπός της Σήμανσης CE είναι η διαφάνεια σε ότι αφορά στις επιδόσεις του κουφώματος για την προστασία του τελικού χρήστη και του κατασκευαστή: η αντίληψη επομένως ότι γνωρίζει ο κατασκευαστής αυτό που πουλά και αυτό που παράγει και για την αγορά, αυτό που αγοράζει.

Η εταιρία κατασκευάζει κουφώματα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14351-1 σήμανση CE και εφαρμόζει FPC για όλα τα στάδια παραγωγής.

CRETAN HANDS “ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ”

Ποιος είναι ο στόχος της πιστοποίησης  CRETAN HANDS “ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ”;

Τα “ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ” είναι ένα δίκτυο για τη διάδοση και ανάδειξη της Κρητικής ποιότητας και παράδοσης με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Κρητική οικονομία. Στόχος του είναι η επιλογή αυθεντικών κρητικών προϊόντων με κοινή σήμανση και ενιαία ποιότητα με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού ονόματος (brand name).

Για το σκοπό αυτό δημιουργείται μία διαδικασία ταυτοποίησης των κατασκευαζόμενων στην Κρήτη προϊόντων, εκτός του τομέα των τροφίμων και ποτών, που περιλαμβάνει έλεγχο, πιστοποίηση, διαχωρισμό, σήμανση και παράλληλα μία διαδικασία προώθησης τους στους επισκέπτες στη βάση της ιδέας ότι είναι χειροποίητα και αυθεντικά.

Back to top