Τα Νέα μας

Ο τεχνικός ασφαλείας της εταιρίας μας, Καροφυλλάκης Εμμανουήλ, μας μίλησε για σοβαρά και σημαντικά θέματα σε σχέση με την σωστή λειτουργία της εταιρίας, ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για εμάς.