Τεχνικά προβλήματα των αιτήσεων του Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

  • Ανακοίνωσε ότι από Τρίτη 17 Απριλίου έως την Κυριακή 22 Απριλίου, θα παρέχεται η δυνατότητα στους υφιστάμενους χρήστες του συστήματος τουνέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» για επεξεργασία, ανάκληση και εκ νέου υποβολή αιτήσεων, για όλες τις Περιφέρειες. Επίσης «διατηρείται η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων και επεξεργασίας για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων μέχρι τη δέσμευση των διαθέσιμων πόρων και υπάρχει η δυνατότητα για επεξεργασία υπαρχουσών αιτήσεων στις υπόλοιπες περιφέρειες, καθημερινά 8:00 με 20:00».

 

  • Το υπουργείο αναφέρει, «τεχνικά προβλήματα που είχαν ανακύψει κατά   τη δημιουργία / επεξεργασία και υποβολή της αίτησης έχουν αντιμετωπιστεί. Αιτήσεις που εμφανίζονται ως “κλειδωμένες” στο σύστημα θα πρέπει να ανακληθούν και να επανυποβληθούν. Το ίχνος και το ιστορικό υποβολής αίτησης που ανακαλείται παραμένει στο σύστημα αλλά η αίτηση χαρακτηρίζεται ως οριστικά ακυρωθείσα και δίνεται έτσι η δυνατότητα για υποβολή νέας για το ίδιο ακίνητο / ίδιο ΑΦΜ».

 

  • κάνει σαφές ότι «για το ανωτέρω διάστημα το σύστημα δεν θα είναι διαθέσιμο σε νέους χρήστες (δημιουργία νέας αίτησης) για τις ΠεριφέρειεςΝοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Η δυνατότητα δημιουργίας νέων αιτήσεων σε αυτές τις Περιφέρειες θα ενεργοποιηθεί εκ νέου την Τρίτη 24/4/2018

 

  • ενημερώνει για τον Διορθωμένο συντελεστή Uw & πρόσθετη θερμική αντίσταση από εξώφυλλα: Για τον υπολογισμό του διορθωμένου συντελεστή λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος χρήσης του ρολού ή του εξωφύλλου, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, ο οποίος αναφέρεται στην ΤΟΤΕΕ 20701 – 2/2017.

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος με ρολό ή εξώφυλλο (παντζούρι) σε κλειστή θέση προκύπτει από τον τύπο:

Η αεροπερατότητα εξώφυλλου σχετίζεται με τα κενά που αφήνει το εξώφυλλο περιμετρικά όταν βρίσκεται σε κλειστή θέση. Τα κενά αυτά υπολογίζονται από τη σχέση etot = e1+ e2 + e3. Υπάρχουν 5 κλάσεις αεροπερατότητας (Class 1-5) και αντίστοιχα προκύπτει η θερμική αντίσταση (Rrb ή ΔR).

Τα παντζούρια αλουμινίου κατατάσσονται στην Κλάση 1 γιατί έχουν σχισμές όταν βρίσκονται και αφήνουν τον αέρα να περνάει. Τα ρολά, τα οποία δεν έχουν σχισμές όταν βρίσκονται σε κλειστή θέση και έχουν λάστιχο στο κατωκάσι και λάστιχο ή βουρτσάκι στους οδηγούς και στο τμήμα του κουτιού όπου εισέρχεται η ψάθα, θεωρείται ότι επιτυγχάνουν Κλάση 4 ή 5. Όταν ο κατασκευαστής του ρολού ισχυριστεί ότι το ρολό είναι Κλάση 5, θα πρέπει να δίνει και κατάλληλες οδηγίες για την τοποθέτηση αυτών μαζί με το προϊόν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη της συγκεκριμένης κλάσης.

Η Θερμική αντίσταση του υλικού (Rsh) κατασκευής για τα φυλλαράκια αλουμινίου είναι Rsh = 0,01 m2K/W (ΕΝ ISO 10077-1). Για τα φυλλαράκια αλουμινίου πολυουρεθάνης θα πρέπει να γίνει κατάλληλος υπολογισμός σύμφωνα με το EN ISO 10211-1.