Τα Νέα μας

Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού Social Media

  • Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι.
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να κάνουν όλα τα βήματα που ζητάμε στο post.
  • Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 18/12/2017 έως και 2/1/2018 και ώρα 23:59
  • Το δώρο δεν μεταφέρεται.
  • Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2018 στις 15:00
  • Ο νικητής του δώρου θα είναι ένας.
  • Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί με ανάρτηση στην σελίδα του Pikrakis Aluminium Industry στο facebook καθώς και με προσωπικό μήνυμα.
  • Η παράδοση του δώρου θα γίνει από τα γραφεία της εταιρίας μας κατόπιν συνεννοήσεως με τον/την νικητή/τρια.

Οι όροι των Διαγωνισμών δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από τον διοργανωτή. Κάθε τροποποίηση θα ισχύει από το χρόνο δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα του.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή και προσχώρηση στο σύνολο των όρων του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση που η ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού διαταραχθεί από οποιονδήποτε παράγοντα (π.χ. τεχνικό πρόβλημα, ιός, απάτη) ο Γ. Ε. ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να αναστείλει, ακυρώσει ή συνεχίσει το διαγωνισμό.