Τα Νέα μας

Το Χαμόγελο του Παιδιού επέλεξε να στηρίξει για μια ακόμη φορά η εταιρεία Πικράκης Aluminium Industry τοποθετώντας ένα αυλόγυρο 94 μέτρων, στο σπίτι του Χαμόγελου στη Κόρινθο.

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η εταιρεία έχει στηρίξει  ξανά και στο παρελθόν το συγκεκριμένο εθελοντικό οργανισμό για τα παιδιά, φτιάχνοντας  δωρεάν τα κουφώματα  στα γραφεία του στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σκοπός μας είναι να νιώσουν όλα τα παιδιά, την απόλυτη ασφάλεια και την άνεση που τους αξίζει και να μην νοιώσουν ποτέ ότι στερούνται των βασικών αναγκών.

Για εμάς, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως θεωρία και δράση, είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη δυναμική της Πικράκης ΑΕ. Η δέσμευση της να φροντίζει για την ευημερία των ανθρώπων της, την εξέλιξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος, διέπει κάθε εκδήλωση της επιχειρηματικής στρατηγικής της.